SERIE FK

SERIE FK


توضیحات

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.قسمت پایین ولو دو عدد مجرا برای تخلیه مواد همراه سیال تعبیه شده است.

کاربرد:

  • مناسب برای جریان محصولات خشک نظیر پودرها صنعتی و گرانول میشود. این ولو بطور کامل نسبت به بیرون آببندی شده است و برای مواد سمی و خطرناک مناسب است.
  • عموما بصورت افقی برای تخلیه پودر و گرانول نصب میشود.
  • مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی، نیروگاهی و سیلوها

سایز:

سایزهای استاندارد از DN50 تا DN1200

سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش

فشار کاری:

  • DN50 a DN150     3 kg/cm2
  • DN200 a DN300     2 kg/cm2
  • DN350 a DN400 1,5 kg/cm2
  • DN450 a DN1200   1 kg/cm2