SERIE F

SERIE F


توضیحات

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.

کاربرد:

  • مناسب برای جریان محصولات خشک نظیر پودرها صنعتی و گرانول میشود. عموما از این ولو در حالت تخلیه ثقلی استفاده میگردد.
  • مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی، نیروگاهی و سیلوها

سایز:

سایزهای استاندارد از DN50 تا DN1200

سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش

فشار کاری:

  • DN50 a DN150     3 kg/cm2
  • DN200 a DN300     2 kg/cm2
  • DN350 a DN400 1,5 kg/cm2

DN450 a DN1200   1 kg/cm2