SERIE E

SERIE E


توضیحات

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت، ورودی گرد و خروجی چهار گوش. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.

کاربرد:

  • مناسب برای شرایط خیلی سخت و سیالات حاوی ذرات جامد زیاد.
  • بسیار مناسب برای صنایع بازیافت کاغذ، مخصوصا زمانی که همراه پالپ ذرات جامد زیادی مثل فلزات و سنگ در جریان است.
  • بهترین حالت برای نصب این ولو افقی است. خروجی چهار گوش ولو از ورودی آن بزرگتر است و تحت این شرایط تمام مواد جامد از ولو عبور کرده و ولو به راحتی بسته میشود.

سایز:

سایزهای استاندارد از DN50 تا DN1200

سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش

فشار کاری:

  • DN50 to DN450 7 kg/cm2
  • DN500 to DN1200 4 kg/cm2