SERIE U

SERIE U


توضیحات

نایف گیت ولو دو جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.

کاربرد:

  • مناسب جهت انتقال سیال با حداکثر 6% مواد جامد.
  • مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی و نیروگاهی

سایز:

سایزهای استاندارد از DN80 تا DN800

سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش

فشار کاری:

  • From DN 50 to DN 125: 10 (kg/cm2)
  • DN 150: 8 (kg/cm2)
  • DN 200: 7 (kg/cm2)
  • From DN 250 to DN 300: 5 (kg/cm2)
  • From DN 350 to DN 400: 4 (kg/cm2)
  • From DN 450 to DN 600: 3 (kg/cm2)
  • From DN 700 to DN 800: 2 (kg/cm2)