Serie DC

Serie DC


توضیحات

مخازن طوفان برای کنترل جریان آب در شرایط غیر عادی مثل بارندگی شدید و …. طراحی می شوند.

  • در زمان توقف آب در مخزن گل و لای و املاح همراه آب در مخزن ته نشین میشود.

کاربرد:

کنترل جریانهای شدید آب.

سایز:

سایز مطابق شرایط پروژه.